Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ 7 - Vietlott 6/55 Thứ 7

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

70.362.637.500đ

Giá trị jackpot 2

3.245.922.900đ

Kỳ 446: Thứ Bảy, 04-07-2020

 • 03
 • 09
 • 10
 • 18
 • 29
 • 45
 • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 68.149.331.400
Jackpot 2 1 3.853.016.050
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 817 500.000
Giải 3 16254 50.000

Kỳ 443: Thứ Bảy, 27-06-2020

 • 02
 • 06
 • 38
 • 47
 • 50
 • 53
 • 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 62.496.583.500
Jackpot 2 0 3.224.932.950
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 449 500.000
Giải 3 11268 50.000

Kỳ 440: Thứ Bảy, 20-06-2020

 • 05
 • 09
 • 33
 • 43
 • 44
 • 50
 • 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 56.914.961.250
Jackpot 2 0 3.218.098.600
Giải 1 3 40.000.000
Giải 2 471 500.000
Giải 3 10296 50.000

Kỳ 437: Thứ Bảy, 13-06-2020

 • 07
 • 09
 • 11
 • 30
 • 43
 • 53
 • 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 52.151.425.050
Jackpot 2 0 3.546.152.850
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 604 500.000
Giải 3 11536 50.000

Kỳ 434: Thứ Bảy, 06-06-2020

 • 08
 • 12
 • 24
 • 32
 • 35
 • 51
 • 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 47.236.049.400
Jackpot 2 1 7.251.116.250
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 572 500.000
Giải 3 11644 50.000

Kỳ 431: Thứ Bảy, 30-05-2020

 • 12
 • 13
 • 41
 • 42
 • 48
 • 53
 • 20

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 42.364.771.950
Jackpot 2 0 6.709.863.200
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 420 500.000
Giải 3 9378 50.000