Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ 7 tại VIETLOTT.ME

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

54.648.797.700đ

Giá trị jackpot 2

3.170.385.450đ

Kỳ 478: Thứ Bảy, 19-09-2020

 • 04
 • 07
 • 08
 • 29
 • 31
 • 41
 • 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 53.115.328.650
Jackpot 2 1 3.600.520.850
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 502 500.000
Giải 3 11251 50.000

Kỳ 475: Thứ Bảy, 12-09-2020

 • 20
 • 21
 • 24
 • 30
 • 31
 • 44
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 47.710.641.000
Jackpot 2 1 3.356.073.700
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 442 500.000
Giải 3 9926 50.000

Kỳ 472: Thứ Bảy, 05-09-2020

 • 09
 • 12
 • 19
 • 22
 • 31
 • 46
 • 20

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 42.646.878.750
Jackpot 2 0 3.531.767.400
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 512 500.000
Giải 3 11391 50.000

Kỳ 469: Thứ Bảy, 29-08-2020

 • 01
 • 04
 • 14
 • 28
 • 35
 • 53
 • 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 37.860.972.150
Jackpot 2 1 4.346.520.200
Giải 1 17 40.000.000
Giải 2 543 500.000
Giải 3 12509 50.000

Kỳ 467: Thứ Bảy, 22-08-2020

 • 01
 • 20
 • 24
 • 26
 • 35
 • 51
 • 12

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 34.552.193.700
Jackpot 2 0 3.978.878.150
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 304 500.000
Giải 3 7982 50.000

Kỳ 464: Thứ Bảy, 15-08-2020

 • 01
 • 11
 • 29
 • 30
 • 41
 • 51
 • 04

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 40.602.347.850
Jackpot 2 0 3.473.078.850
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 533 500.000
Giải 3 9466 50.000

Để xem kết quả thứ 3 và 5 vào power 6/55

Mua vé số online xem dịch vụ Mua vietlott trực tuyến

Kết quả khác xem nhanh tại ket qua vietlott