Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ 5 tại VIETLOTT.ME

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

54.648.797.700đ

Giá trị jackpot 2

3.170.385.450đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 24-09-2020

Kỳ 477: Thứ Năm, 17-09-2020

 • 01
 • 05
 • 28
 • 43
 • 44
 • 53
 • 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 51.498.833.700
Jackpot 2 0 3.420.910.300
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 437 500.000
Giải 3 10656 50.000

Kỳ 474: Thứ Năm, 10-09-2020

 • 18
 • 25
 • 27
 • 37
 • 45
 • 50
 • 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 46.002.032.400
Jackpot 2 0 3.166.228.300
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 517 500.000
Giải 3 11290 50.000

Kỳ 471: Thứ Năm, 03-09-2020

 • 07
 • 09
 • 18
 • 22
 • 35
 • 54
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 41.084.669.100
Jackpot 2 0 3.358.188.550
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 559 500.000
Giải 3 11126 50.000

Kỳ 466: Thứ Năm, 20-08-2020

 • 14
 • 18
 • 28
 • 32
 • 33
 • 36
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 33.007.974.150
Jackpot 2 0 3.807.298.200
Giải 1 5 40.000.000
Giải 2 390 500.000
Giải 3 5820 50.000

Kỳ 463: Thứ Năm, 13-08-2020

 • 03
 • 25
 • 28
 • 44
 • 49
 • 54
 • 19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 39.086.174.100
Jackpot 2 0 3.304.615.100
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 372 500.000
Giải 3 8837 50.000

Xem tất cả các kỳ khác tại Xổ số Power

Kết quả các sản phẩm khác vào Xổ số Vietlott

Mua vé số online trên app tìm hiểu thêm dịch vụ Mua vé số Vietlott online