Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ 5 - Vietlott 6/55 Thứ 5

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

70.362.637.500đ

Giá trị jackpot 2

3.245.922.900đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 09-07-2020

Kỳ 445: Thứ Năm, 02-07-2020

 • 04
 • 10
 • 20
 • 38
 • 48
 • 53
 • 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 66.366.603.300
Jackpot 2 0 3.654.935.150
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 524 500.000
Giải 3 11779 50.000

Kỳ 442: Thứ Năm, 25-06-2020

 • 09
 • 10
 • 12
 • 19
 • 27
 • 40
 • 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 60.472.186.950
Jackpot 2 1 3.613.345.900
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 801 500.000
Giải 3 14601 50.000

Kỳ 439: Thứ Năm, 18-06-2020

 • 05
 • 18
 • 27
 • 45
 • 50
 • 54
 • 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 54.952.073.850
Jackpot 2 1 3.122.220.850
Giải 1 16 40.000.000
Giải 2 926 500.000
Giải 3 12571 50.000

Kỳ 436: Thứ Năm, 11-06-2020

 • 03
 • 21
 • 25
 • 32
 • 35
 • 52
 • 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 50.713.813.200
Jackpot 2 0 3.386.418.200
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 464 500.000
Giải 3 10198 50.000

Kỳ 433: Thứ Năm, 04-06-2020

 • 06
 • 12
 • 16
 • 34
 • 39
 • 54
 • 19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 45.728.364.900
Jackpot 2 0 7.083.595.750
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 545 500.000
Giải 3 11203 50.000