Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ 3 tại VIETLOTT.ME

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

54.648.797.700đ

Giá trị jackpot 2

3.170.385.450đ

Kỳ 479: Thứ Ba, 22-09-2020

 • 05
 • 08
 • 15
 • 18
 • 36
 • 45
 • 06

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 54.648.797.700
Jackpot 2 0 3.170.385.450
Giải 1 16 40.000.000
Giải 2 764 500.000
Giải 3 14859 50.000

Kỳ 476: Thứ Ba, 15-09-2020

 • 13
 • 14
 • 15
 • 17
 • 26
 • 53
 • 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 49.600.925.850
Jackpot 2 0 3.210.031.650
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 577 500.000
Giải 3 12731 50.000

Kỳ 473: Thứ Ba, 08-09-2020

 • 22
 • 47
 • 48
 • 52
 • 53
 • 55
 • 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 44.505.977.700
Jackpot 2 1 3.738.333.950
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 512 500.000
Giải 3 9997 50.000

Kỳ 470: Thứ Ba, 01-09-2020

 • 11
 • 22
 • 24
 • 47
 • 49
 • 53
 • 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 39.735.698.700
Jackpot 2 0 3.208.302.950
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 433 500.000
Giải 3 10012 50.000

Kỳ 468: Thứ Ba, 25-08-2020

 • 21
 • 35
 • 36
 • 38
 • 44
 • 47
 • 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 36.268.263.300
Jackpot 2 0 4.169.552.550
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 426 500.000
Giải 3 9575 50.000

Kỳ 465: Thứ Ba, 18-08-2020

 • 22
 • 41
 • 44
 • 46
 • 51
 • 52
 • 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 31.594.148.400
Jackpot 2 0 3.650.206.450
Giải 1 4 40.000.000
Giải 2 347 500.000
Giải 3 7404 50.000

Đây là kết quả Power 6/55 thứ 3 hàng tuần, để xem đầy đủ hơn tất cả các kỳ quay bạn xem tại Xo so Power

Các sản phẩm khác ngoài xổ số power vào Xo So Vietlott xem ngay