Kết quả Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 - Vietlott 6/45 Thứ 4

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

32.667.127.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 23-09-2020

Kỳ 642: Thứ Tư, 23-09-2020

 • 02
 • 08
 • 17
 • 23
 • 30
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 32.667.127.000
Giải 1 0 10.000.000
Giải 2 0 300.000
Giải 3 0 30.000

Kỳ 639: Thứ Tư, 16-09-2020

 • 05
 • 20
 • 29
 • 30
 • 38
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 29.847.296.500
Giải 1 27 10.000.000
Giải 2 976 300.000
Giải 3 16185 30.000

Kỳ 636: Thứ Tư, 09-09-2020

 • 19
 • 21
 • 34
 • 35
 • 36
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 25.062.356.000
Giải 1 16 10.000.000
Giải 2 867 300.000
Giải 3 14630 30.000

Kỳ 633: Thứ Tư, 02-09-2020

 • 08
 • 10
 • 14
 • 16
 • 18
 • 24

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 20.638.279.000
Giải 1 11 10.000.000
Giải 2 920 300.000
Giải 3 13588 30.000

Kỳ 630: Thứ Tư, 26-08-2020

 • 02
 • 18
 • 24
 • 28
 • 35
 • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 16.963.660.000
Giải 1 17 10.000.000
Giải 2 873 300.000
Giải 3 14051 30.000

Kỳ 627: Thứ Tư, 19-08-2020

 • 07
 • 20
 • 36
 • 37
 • 43
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 13.211.329.500
Giải 1 16 10.000.000
Giải 2 682 300.000
Giải 3 12466 30.000