Kết quả Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 - Vietlott 6/45 Thứ 4

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

21.412.184.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 08-07-2020

Kỳ 606: Thứ Tư, 01-07-2020

 • 10
 • 13
 • 14
 • 26
 • 32
 • 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 18.717.334.500
Giải 1 11 10.000.000
Giải 2 729 300.000
Giải 3 14071 30.000

Kỳ 603: Thứ Tư, 24-06-2020

 • 07
 • 17
 • 18
 • 32
 • 39
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 14.614.719.000
Giải 1 7 10.000.000
Giải 2 768 300.000
Giải 3 12902 30.000

Kỳ 600: Thứ Tư, 17-06-2020

 • 07
 • 16
 • 28
 • 33
 • 34
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 84.946.818.500
Giải 1 39 10.000.000
Giải 2 1936 300.000
Giải 3 33745 30.000

Kỳ 597: Thứ Tư, 10-06-2020

 • 02
 • 11
 • 23
 • 25
 • 26
 • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 68.049.543.000
Giải 1 29 10.000.000
Giải 2 1674 300.000
Giải 3 28765 30.000

Kỳ 594: Thứ Tư, 03-06-2020

 • 01
 • 15
 • 17
 • 19
 • 40
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 54.279.268.000
Giải 1 25 10.000.000
Giải 2 1241 300.000
Giải 3 21772 30.000