Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
09/08/2020
01030507091012172637
38 40 41 42 44 48 57 68 73 75
- -
09/08/2020
01071113141924323335
39 41 49 50 57 60 65 70 73 76
- -
09/08/2020
01030406071517192328
38 40 47 49 58 66 68 71 76 79
- -
09/08/2020
04060914172225262743
48 50 54 56 57 60 61 65 73 76
- -
09/08/2020
01020515222829303539
43 45 46 54 56 66 71 75 79 80
- -
09/08/2020
05091011121521223537
39 43 52 53 65 66 68 70 71 77
- -
09/08/2020
06081019203133343941
47 49 55 57 59 69 71 72 76 80
- -
09/08/2020
01101219232732353738
40 48 52 55 57 63 65 68 70 71
- -
09/08/2020
05121314173132343537
51 56 59 60 62 70 71 74 76 78
- -
09/08/2020
09131425263236374046
54 55 56 61 63 64 68 72 77 79
- -
  • Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
  • Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng